IoT-nyt

Tilbage til en ny og mere digital arbejdsplads med - og efter - covid-19

I marts 2020 sendte covid-19 mange medarbejdere hjem. Snart skal danske virksomheder til at have deres medarbejdere tilbage på kontoret.

Genåbningen stiller krav til virksomhederne. Det gælder både i en overgangsfase, hvor pandemien stadig kræver ekstra tiltag i hverdagen, og det gælder på den lange bane, hvor virksomhederne skal håndtere et fremtidigt arbejdsliv, hvor der for altid er blevet vendt op og ned på den måde, vi ’går på arbejde’ på.

Men det er ikke kun pandemien, der er årsag til denne ændring. Allerede før den tvungne nedlukning sidste år, var der begyndt at ske en ændring i den måde, vi tænker det traditionelle kontor.

Remote work, deltidsansættelser og øget brug af freelancere betød, at arbejdsgivere skulle tænke kreativt for at udnytte deres kontorer optimalt – både ift. at spare penge og øge produktiviteten hos medarbejderne.

Samtidig var der et øget fokus på socialt virksomhedsansvar især bæredygtighed, energibesparelser og medarbejdernes sundhed og trivsel, og det havde også fået arbejdsgiverne til at revurdere deres fysiske arbejdsmiljø.

Succes med remote work fører til en hybrid arbejdsstyrke

Men hvor står vi så nu? Det er tydeligt, at de tendenser, der var begyndt at dukke op før pandemien, kun er blevet styrket. Især remote work er mere aktuelt end nogensinde før – både fordi arbejdsgiverne har set, at medarbejdernes produktivitetsniveau ikke falder, bare fordi medarbejderne er på hjemmefra og fordi medarbejderne ved, at de ikke behøver være på kontoret hver eneste dag for at udføre deres arbejde.

Så selvom mange i den kommende tid vender tilbage til kontoret, vil pandemien uden tvivl have øget mængden af hjemmearbejde, og vi vil fremover opleve en mere hybrid arbejdsstyrke, hvor færre medarbejdere er på kontoret på samme tid.

IoT-sensorer forbedrer det fysiske arbejdsmiljø

Allerede inden pandemien var virksomheder i gang med at undersøge, hvordan de kunne gøre det fysiske arbejdsmiljø smartere ved hjælp af IoT-sensorer. Mange var begyndt at se lyset i, hvordan de med data fra sensorer kunne øge energieffektiviteten og udnytte kontorpladsen bedre og derved opnå økonomiske fordele.

Med covid-19 er der kommet fokus på endnu flere anvendelsesområder for IoT. Det gælder især på parametre som indeklima og rengøring, der er vigtige for at undgå spredning af virus på arbejdspladsen.

Er dine medarbejde tilbage på kontoret eller er de snart på vej

4 fordele ved IoT på kontoret

Udnyt de fysiske arbejdspladser optimalt

Som allerede nævnt ser vi ind i en fremtid med en hybrid arbejdsstyrke, hvor antallet af medarbejdere på kontoret varierer fra dag til dag. Det kan betyde, at I bruger unødige ressourcer, i form af m2 og energi på medarbejdere, der ikke er fysisk til stede.

IoT-teknologi giver dig viden om aktivitetsniveauet på kontoret ved at overvåge pladsbelægningen – herunder hvor mange møderum og skriveborde der reelt er ledige – og det gør det nemmere at planlægge ressourcer effektivt, både på kort og på lang sigt.

Bedre indeklima på kontorerne

Et godt indeklima er alfa og omega, hvis du skal undgå at farlige vira spreder sig på kontoret. IoT-teknologi gør det nemmere for dig som arbejdsgiver at skabe det gode indeklima for dine medarbejdere. Med IoT-sensorer kan du sikre luftkvaliteten ved at overvåge temperatur, ventilation og aircondition.

Intelligent rengøring på kontoret

Rengøring er helt klart en vigtig faktor, når vi vender tilbage til de fysiske arbejdspladser. IoT-sensorer kan sikre, at rengøring foregår mere intelligent ved at give indsigt i, hvilke områder der er blevet brugt og trænger til rengøring.

På den måde bliver indsatsen prioriteret der, hvor behovet er størst fx rengøring af toiletterne, i mødelokalet i forlængelse af et møde eller på de skrivebordspladser, der er blevet anvendt, hvis I arbejder med free-seating i storrumskontorer
Læs mere om, hvordan du i praksis kan anvende IoT-teknologi til effektiv rengøring ifm. free-seating.

Økonomiske besparelser og bæredygtige arbejdspladser

En afledt gevinst af IoT er energi- og ressourcebesparelser. Ved at gøre de fysiske rammer for din virksomhed intelligente optimerer du ressourceforbruget. Det betyder, at du fx reducerer CO2-udledninen og derfor kan opnå økonomiske besparelser.

Samlet set giver digitale kontorer en sundere og mere effektiv arbejdsplads. Så pandemi eller ej – IoT-teknologien er fremtiden for din virksomhed. Vil du vide mere om IoT på kontoret? Så læs om vores Smart Offices med IoT her