IoT-nyt

Med IoT-teknologi kan du både spare penge og gøre dine ejendomme mere bæredygtige

Der er nok mange af os, som har fået den opfattelse, at bæredygtighed koster kassen – blandt andet fordi, investeringer i miljø og bæredygtighed ofte bliver presset igennem via politik og lovgivning, snarere end en økonomisk god business case.

Men hvis du kobler bæredygtighed sammen med IoT-teknologi, ser det samlede regnestykke ganske anderledes ud! Med IoT-teknologi kan du nemlig både spare penge og gøre dine ejendomme mere bæredygtige.

Smart Buildings: IoT-teknologi gør bygninger intelligente

IoT er en forkortelse for Internet of Things, på dansk Tingenes Internet.

Tingenes Internet er et netværk af milliarder af indbyrdes forbundne enheder eller systemer – sensorer, målere og andre ’dimser’ – der kan måle og opsamle data, kommunikere med hinanden, og aflæses og fjernstyres via internettet.

IoT-enhederne er trådløse og kører på batteri, og er derfor velegnede til eftermontering. Forestil dig, at du monterer en række IoT-enheder, der løbende måler og opsamler data om fx vand-, varme- og energiforbrug, temperaturudsving og luftfugtighed.

Nu kan du begynde at overvåge og handle proaktivt i stedet for at vente med at handle reaktivt, fx når du står med våde sokker i kælderen og kan konstatere, at ja, der var desværre gået læk på vaskemaskinens vandtilførsel… og det er sket i går aftes.

IoT-sensorer gør din bygning intelligent. Med en IoT-sensor koblet til vaskemaskinens vandtilførsel havde du fået besked med det samme, der gik læk på slangen – og måske du endda havde indbygget respons i dit IoT-system, så vandtilførslen automatisk var blevet stoppet.

Mængden af alle den her slags intelligente muligheder refererer vi til med begrebet Smart Buildings.

Med IoT kan bæredygtighedscertificering også være enøkonomisk gevinst

Hvis vi holder fast i det meget enkle eksempel med vaskemaskinen, er det ret klart, at en IoT-sensor både havde været en gevinst for miljøet og pengekassen målt i sparet vand. Men de afledte effekter koster også, fx en skade på kælderens murværk.

Set i det lys er potentialet i at anvende IoT-teknologi og tænke i Smart Buildings enormt, både for bæredygtigheden og økonomien.

Går du skridtet videre med at bæredygtighedscertificere dine ejendomme – fx DGNB BIU-certificering – spiller data og dokumentation en helt central rolle. Nogle data og noget af dokumentationen kan fremskaffes via eksisterende datakilder, men alle de data der ikke er til rådighed fra andre datakilder, kan vi populært sagt fremskaffe ved at sætte IoT-sensorer op til at måle på data.

IoT-teknologien er dermed også vejen til at imødekomme DGNB BIU og andre certificeringsordningers krav om at begrænse og dokumentere bygningens klima-, miljø- og ressourcemæssige påvirkninger.


Seneste nyheder

evenIoT Blogindlæg – frivillig bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtighedsklasse og IoT

Bygherrer vil i fremtiden stille krav om certificeringer, og du kan lige så godt komme i gang nu. Bæredygtighed skal dokumenteres for ikke bare at være flotte ord. Både i byggeprocessen og for det færdige byggeri.