Model: Smart building

Smart Office

Skab en bedre arbejdsplads og brug ressourcerne med PropTech

Skab et bedre arbejdsmiljø, øget energieffektivitet og bedre udnyttelse af m2 og opnå økonomiske fordele med PropTech.

Med PropTech kan du anvende IoT-teknologi i bygningerne og opnå besparelser ved at optimere bygningsfunktioner som ventilation, varme og lys ud fra den måde, en bygning anvendes.


Bedre indeklima og arbejdsmiljø med IoT-teknologi

PropTech gør bygningerne intelligente via IoT-teknologi og giver dig indsigt i data om bygningerne og de enkelte rum. Den indsigt gør, at du kan udnytte ressourcerne og m² bedre.

IoT giver dig fx viden om aktivitetsniveauet i bygningen, så du kan justere parametre som varme og lys ud fra den måde, I bruger lokalerne på og derved ikke bruge mere, end der reelt er behov for. Samtidig kan du spare omkostninger til rengøring, så du slipper for at gøre rent de steder, der ikke bruges og øge rengøringen de steder, I bruger meget.


Du kan fx også anvende IoT til at skabe et bedre indeklima for brugerne, der er i bygningen, fordi du automatisk kan regulere forhold som ventilation, temperaturer og belysning.
Således kan du også sikre at koncentrationen af CO2 ikke bliver for høj, og undgå hovedpine, koncentrationsbesvær og træthed.


Bæredygtige bygninger og energibesparelser

Når dine bygninger er intelligente eller ”smarte”, betyder det også, at du kan energioptimere, fordi du kan justere strøm- og varmeforbrug efter behov. IoT-teknologi på dine bygninger kan derfor være med til at reducere CO2-udledningen samtidig med, at du opnår økonomiske besparelser.

Brug ressourcerne bedre med IoT-teknologi

evenIoT gør dine bygninger smarte ved hjælp af IoT-enheder på dine bygningsfaciliteter. På den måde kan du overvåge og monitorere bygningernes brug efter behov. Du kan bruge IoT-teknologien til at optimere på alle typer af bygninger lige fra kontorer, skoler og butikslokaler til lagerhaller og produktionsfabrikker.

Få mere at vide om IoT-enheder her
Smart building med IoT

Få komplet IoT-løsning til bygningskontrol

Med en samlet IoT-løsning fra evenIoT til Facility Management (FM) får du indsigt i brugsmønster, forbruget og faktorer som indeklima, vand og varme i dine bygninger. Det er alt sammen data, du kan bruge til at udnytte ressourcerne bedre og opnå besparelser.

Kom i gang med PropTech nu