IoT-nyt

Digitalisering er den korte vej til øget produktivitet i byggebranchen, samt
bygge mere bæredygtigt

– og du skal i gang nu!

Produktiviteten i byggebranchen halter. De seneste to årtier har produktiviteten ligget på en flad kurve og er i gennemsnit kun steget 1 % om året1. Den nærmest ikke-eksisterende produktivitetsstigning er paradoksal, når man ser på byggebranchens enorme potentiale for at øge både produktivitet og indtjening, og dermed styrke konkurrenceevnen.

Potentialet og vejen til øget produktivitet hedder digitalisering. En analyse fra McKinsey & Company konkluderer, at produktiviteten forventes at stige med ikke mindre end 20 % fra 2020 – 2025 hos de byggevirksomheder, der digitaliserer deres forretning2.

Tallene i analysen bliver bekræftet i virkelighedens verden. 44 % af virksomhederne i byggebranchen er allerede gået i gang med at digitalisere og bruger i dag mindst én digitaliseringsteknologi3 – og blandt de virksomheder der går i gang med at digitalisere, oplever hele 96 % af dem, at der er et udbytte at hente1.

Digitaliseringen kan altså være midlet til at nå målet om øget produktivitet. Så hvis du fravælger digitaliseringen, vinker du samtidig farvel til en oplagt mulighed for at øge jeres produktivitet, indtjening og konkurrenceevne.

Det er lettere at komme i gang, end du tror

Mange virksomheder tror, det er tungt at komme i gang med at digitalisere og høste frugterne heraf. Det er en misforståelse – du behøver nemlig ikke opfinde den dybe tallerken.

Et oplagt sted at starte er på selve byggepladsen. Her er det både nemt og økonomisk overkommeligt at sætte IoT-sensorer på fx maskiner, pumper, containere eller målere til ventilation, temperatur, vand eller energiforbrug. Med IoT-sensorer kan du også måle og dokumentere ressourceanvendelse på byggepladsen og på den måde opfylde kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse4.

Fordi sensorerne er små trådløse og batteridrevne enheder, er der næsten ingen begrænsninger for, hvor på byggepladsen du kan placere dem. Det smarte er, at så snart sensorerne er på plads, bliver de koblet til et online netværk – det man kalder IoT (Internet of Things) – og så går sensorerne i gang med at indsamle data.

Gevinster ved at koble IoT-sensorer på byggepladsen

Hvad sker der så, når alle sensorerne begynder at opsamle data rundt fra byggepladsen? Ikke nok med at digitalisering med IoT-sensorer øger din produktivitet, du får også en række andre fordele:

  • Med IoT-sensorer på byggepladsen kan du planlægge og optimere byggeprocessen, så du overholder tidsplanen og får de rette fagentreprenører i spil på det rette tidspunkt.
  • Du kan overvåge maskiner og se, hvornår en maskine skal til reparation, eller hvor meget dine maskiner er i brug – måske kan du nøjes med en maskine mindre?
  • Du kan også måle og regulere forhold som ventilation, temperaturer, vand og energiforbrug, som har betydning for jeres arbejde på byggepladsen, fx overvåge grundvandet og kontrollere grundvandsstigninger, eller følge med i hvornår betonen er tør.
  • Måle og dokumentere ressourceanvendelse på byggepladsen og derved opfylde kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse4.

LÆS MERE OM, HVORDAN DU OPTIMERER ARBEJDET PÅ BYGGEPLADSEN MED IoT-SENSORER
Kilder
1) Byggeriets digitale barometer 2020, Molio 2020
2) The next normal in construction, McKinsey & Company 2020
3) Build 4.0, InnoBYG 2019
4) Baeredygtighedsklasse.dk

Øg produktiviteten med IoT-sensorer – kom i gang nu!

Byggeriet går en fremtid i møde, hvor digitalisering bliver en afgørende faktor for at øge produktiviteten og bygge mere bæredygtigt. Er du klar til at digitalisere og høste fordelene?

Kontakt Dennis Franklin på telefon 4422 5226 eller mail deh@makenet.dk og få hjælp til at komme i gang.


Seneste nyheder

evenIoT Blogindlæg – frivillig bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtighedsklasse og IoT

Bygherrer vil i fremtiden stille krav om certificeringer, og du kan lige så godt komme i gang nu. Bæredygtighed skal dokumenteres for ikke bare at være flotte ord. Både i byggeprocessen og for det færdige byggeri.