IoT-nyt

COVID-19 sætter nye krav til rengøring af kontoret – brugen af IoT er en oplagt løsning!

Har I udfordringer med at håndtere det særlige rengøringsbehov på storrumskontorer med free seating, som COVID-19 har udløst? Med IoT har I mulighed for at sikre en effektiv rengøring af den enkelte arbejdsplads.

Tidligere har det kun været nødvendigt at registre om et skrivebord var ledigt eller ej, når medarbejderne i kontorer med free seating skulle finde en arbejdsplads. I dag er det nødvendigt at virksomheden kan sikre rengøring af skrivebordet, når en medarbejder forlader en plads og den skal stå klar til den næste bruger.

Rengøring af moderne arbejdspladser med IoT

Nye tider kan rumme muligheder for ny teknologi. Internet of Things (IoT) indeholder allerede nu løsninger på rengørings- og registreringsudfordringen.

En løsning kan være montering af trådløse IoT følere under skrivebordene som registrerer om bordet er ”optaget” eller ”ledigt” som første skridt på den intelligente kontorplads. I tillæg kan der nu kobles endnu en service, nemlig om bordet skal gøres klar til den næste bruger og rengøring derfor er nødvendig.

Når bordet forlades, så aktiverer medarbejderen IoT-føleren under bordet som sender et trådløst signal til IoT Service Platformen, evenIoT Basic, som er en SaaS løsning (Software as a Service). Data opsamles og rengøringspersonalet adviseres for eksempel på et dashboard, via email eller som sms. Rengøringspersonalet kan hurtigt foretage den nødvendige rengøring og melde bordet klar til den næste bruger.

På den måde kan virksomhedens kontorpladser blive rengjort og gjort klar til næste medarbejder. Rengøringspersonalet skal kun beskæftige sig med opgaven at rengøre de borde der har været i brug og kan derved spare tid – og penge.

En anden fordel er muligheden for at opsamle data og dokumentere hvor meget det enkelte bord reelt benyttes. Det kan svare på spørgsmål som: Er der et antal arbejdspladser som aldrig bliver benyttet? Hvornår er kapaciteten udnyttet til det maksimale? Man kan derfor begynde at anvende data til at styre antallet af arbejdspladser og dermed omkostningerne til bl.a. husleje, indretning og rengøringspersonale. IoT giver mange muligheder.

Ønsker du en dialog omkring IoT?

Så skriv til Dennis Franklin på deh@makenet.dk.