Model: IoT er for alle brancher

IoT er for alle

Alle brancher kan udnytte potentialet i IoT

Flere og flere virksomheder udnytter de forretningsmæssige fordele, der er med IoT. Mulighederne med IoT spænder bredt og kan bruges til samle data, løse problemstillinger og optimere i alle brancher.

Opnå fordele med IoT uanset branche

IoT er ikke bundet op på en bestemt branche – langt de fleste brancher kan udnytte potentialet i IoT. Så selvom din udfordring ikke nødvendigvis rimer på byggepladser, kontorer og ejendomsadministration, så kan du fortsat opnå en masse fordele ved at anvende IoT-løsninger til dataopsamling.

Eksempler på IoT – hvad kan du bruge IoT til?

Hvis du aldrig har arbejdet med IoT, kan det være svært at forestille sig, hvordan du kan bruge IoT i din virksomhed. Derfor har vi samlet nogle eksempler på IoT-løsninger, og hvordan IoT kan bruges i forskellige brancher.

 1. Inden for detail kan du fx bruge IoT-teknologi til at tælle, hvor mange kunder der er i butikken. Hvis du kombinerer det med data fra dit ERP-system, kan du forudse behovet for personale og sikre, at du har den rette bemanding i butikkerne – både på gulvet og ved kasserne.Du kan også bruge IoT til at overvåge butikkens lagerbeholdning eller spore kundernes adfærd i butikken og på den måde skabe en bedre kundeoplevelse for dine kunder.
 2.  

 3. Arbejder du med produktion, opbevaring eller transport af fødevarer, kan du bruge IoT-teknologi til at dokumentere temperaturer eller reagere ved temperaturændringer.
 4.  

 5. Hvis du har maskiner fx til produktion, er muligt at montere trådløse IoT-enheder på maskinerne og overvåge kritiske parametre som fx vibration eller temperatur. Hvis temperaturen stiger udover normal driftstemperatur, kan du få besked om, at maskinen skal tilses og dele udskiftes, inden maskinen bryder ned. Med IoT kan du derved undgå dyre produktionsstop. Det er også muligt at gå skridtet videre og på baggrund af de indsamlede data besvare spørgsmål, som ’Hvad er det næste der vil ske?’ og ’Hvad kan vi gøre for at undgå det?’.
 6.  

 7. Med IoT-teknologi kan du få et overblik over dine aktiver og fx holde øje med dem via GPS-trackere, så du fx kan se, hvor dine servicebiler eller udlejningscykler befinder sig.
 8.  

 9. Indenfor velfærdsteknologien, pleje og sundhed er der også mange anvendelsesmuligheder, det kan fx være at bruge IoT-teknogien til at sikre, at ældre og svage borgere ikke er faldet og kan få den nødvendige omsorg og pleje.
 10.  

 11. Hvad er din udfordring?


Kom i gang med dit IoT-projekt i dag

Vil du blive klogere på, hvordan du kan få mest ud af at implementere IoT i din virksomhed, så kontakt os få en snak med vores IoT-specialister.
Vi har ikke nødvendigvis et dybdegående kendskab til dit vidensdomæne, men vi har til gengæld en dybdegående viden om, hvordan det kan måles med IoT. Vi ved også, hvilke IoT-enheder der er egnet til opgaven, og hvordan data kan opsamles, visualiseres og distribueres.

Du finder os her