IoT-nyt

Bedre projektstyring og dokumentation med IoT – opfyld kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse

Det er alfa omega for din forretning, at arbejdet på byggepladsen kører på skinner, og at du kan overholde tidsplaner og budgetter. Samtidig skal du kvalitetssikre og sørge for den rette dokumentation af jeres arbejde.

Få data til projektstyring fra første spadestik

Med IoT-sensorer på byggepladsen kan du overvåge og styre byggeprojektet digitalt.
Det betyder, at du kan sidde på kontoret og følge byggeriets udvikling, og du får besked med det samme, hvis der er udfald. På den måde kan du hurtigt reagere og tage beslutninger. Installerer du IoT-sensorer på byggepladsen, får du data lige fra det første spadestik til overlevering til bygherren.

Når du bruger IoT til planlægning på byggepladsen, kan du tracke personer, maskiner og materiel og få indblik i, hvor de befinder sig eller hvornår, hvor meget og hvilke maskiner, der er i brug. Måske viser det sig, at du kan nøjes med færre maskiner på byggepladsen end antaget?

IoT giver dig viden, du kan bruge til at indrette arbejdet og dine ressourcer på byggepladsen efter.

Med IoT-sensorer som en del af byggeprojektet kan du altså hele tiden måle på status og tilpasse arbejdet derefter. Det optimerer arbejdet på byggepladsen og sikrer, at du kommer godt i mål med byggeprojektet.

Sikrer dokumentationen

Løsningen giver dig hele tiden adgang til optimerede data, du kan bruge til at dokumentere, at du overholder alle krav og specifikationer fx til opbevaring af byggematerialer eller anbefalinger til luftfugtighed og temperaturer. Når du for eksempel kan holde styr på luftfugtigheden og temperaturen, ved du præcis, hvornår du skal påbegynde næste fase i apteringen og eksempelvis pudse vægge, male loftet eller lægge gulve.

Med IoT kan du også måle og dokumentere ressourceanvendelse på byggepladsen og opfylde kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse. Det indebærer fx energi- og vandforbrug.
Læs mere om kravene om ressourceanvendelse på byggepladsen i den frivillige bæredygtighedsklasse.

Alle IoT-data bliver automatisk samlet i et centralt system. Her er alle data tilgængelige for alle interessenter på overskuelige dashboards. Det giver et samlet overblik over processerne på byggepladsen, og gør det nemmere for projektledere, medarbejdere og underleverandører at agere på de indsamlede data.

Vil du i gang med IoT til projektstyring og dokumentation i dine byggeprojekter? Tag fat i Dennis Franklin på telefon 4422 5226 eller mail deh@makenet.dk og få en snak om dine udfordringer og løsninger på dem.


Seneste nyheder

evenIoT Blogindlæg – frivillig bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtighedsklasse og IoT

Bygherrer vil i fremtiden stille krav om certificeringer, og du kan lige så godt komme i gang nu. Bæredygtighed skal dokumenteres for ikke bare at være flotte ord. Både i byggeprocessen og for det færdige byggeri.